Geleceğin Önemli Mesleklerinden Biri “Sağlık Yöneticiliği”

jobline-blog (5)
abc
0

Gelişen tıp teknolojisiyle birlikte sağlık sektörü oldukça hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Günümüzde özel hastanelerinin sayısının artması, sağlık kurumlarının organizasyonel açıdan birer sağlık işletmesi gibi yönetilmeye başlanması ve sağlık turizminin gelişmesi, başarılı sağlık yöneticileri ihtiyacını da giderek artırmaktadır. Sağlıkta dönüşüm programıyla beraber Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki bir takım değişim ve gelişmeler sağlık yönetimi mezunlarına olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.

Bilindiği üzere yaşlanmakta olan bir ülkeyiz. Türkiye’de 2033’te 65 yaş üstü kişi sayısının 14 yaş altı nüfusu geçmesi bekleniyor. Maalesef bu da beraberinde sağlık sorunlarını ve sektöre olan ihtiyacı doğuruyor. Sağlık sektörünün iyi yönetilmesi, projelerin aktif planlaması gerekir. Sağlık sektöründe yabancı yatırımcıların artması, zincir hastane sayısının giderek çoğalması sebebiyle önümüzdeki 10 yıl içinde kalifiye hastane yöneticilerine olan ihtiyacın giderek daha da artması beklenmektedir.

Tıbbi ve teknolojik gelişmeler, hasta memnuniyetinin ön plana çıkması sağlık sektöründeki rekabeti arttırmıştır. Eski sağlık anlayışına göre bir hastalığın tedavisi için hastalığın oluşması beklenmekteydi. Sağlıkta dönüşüm programı sonrası sağlık anlayışı değişmiş ve sunulan sağlık hizmetleri dört basamak şeklinde verilmeye başlanmıştır. Verilen sağlık hizmeti uygulamaları koruyucu (önleyici) sağlık hizmeti, tedavi edici sağlık hizmeti, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon hizmeti ve sağlığın geliştirilmesi hizmeti olarak sunulmaktadır. Hastalığı oluşmadan kontrol altına almak, oluştuysa tedavi etmek, hastalık sonrası bir takım sosyal ve tıbbi aksaklıkları düzeltip sağlık durumunu eski düzeyine ulaştırmak ve mevcut sağlık durumunu geliştirmek şeklindedir. Tüm bu proje ve değişimlerin yürütülmesi için alanında uzman yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı üniversitelerde açılan “Sağlık Yönetimi” bölümü sektöre personel yetiştirerek sağlamaktadır. Sağlık yönetimi bölümü, iki aşamadan oluşan bir meslektir. Birincisi tıbbi sağlık alanı, ikincisi yönetim (idare, işletme) alanıdır. Sağlık yönetimi programı genel kültür bilgisi, yönetim alan bilgisi (işletme, muhasebe, ekonomi, hukuk), sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisi kazandıran (sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık kurumlarında finansal yönetim, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, sağlık kurumlarında kantitatif teknikler, sağlık ekonomisi, sağlık planlaması, sağlık politikası, sağlık hukuku, sağlık kurumlarında pazarlama) ve alan uygulamasının yapıldığı derslerden oluşmaktadır. Sağlık yönetimi bölümünden mezun olanlar, devlet ve özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli bölümlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten işletmelerde, sigorta firmaları ve özel sektörde farklı iş kollarında çalışma imkanı bulabilirler.

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.